Panida, Author at Sanita International Co., Ltd.

Panida

โปรโมชั่นที่ ซี เจ เอ็กซ์เพรส !!

โปรโมชั่นที่ ซี เจ เอ็กซ์เพรส !! ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 10 มกราคม 2564 แซนนิซอฟท์ ผ้าเช็ดผสมแอลกอฮอล์ 80 แผ่น/ห่อ แพ็คคู่สุดประหยัด จากราคาปกติ 139 บาท พิเศษเพียง 119 บาท

สาระน่ารู้เกี่ยวกับผ้าอนามัย

ผ้าอนามัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซับเลือดประจำเดือน (ระดู) ทำจากวัสดุห่อหุ้มและวัสดุเนื้อใน มีขนาดตามกำหนด มีความนุ่มและสะอาดพร้อมทั้งมีคุณสมบัติดูดซึมของเหลวได้ดี ผ้าอนามัย จัดเป็นเครื่องอุปโภคที่จำเป็นสำหรับสตรี

คำแนะนำการใช้ผ้าอนามัย

ผ้าอนามัย จัดเป็นของสำคัญที่ผู้หญิงทุกคนต้องใช้ ตั้งแต่เป็นเด็กสาวไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน และยังต้องใช้ในทุกๆเดือน และเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับจุดซ่อนเร้น สาวๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผ้าอนามัยเป็นอย่างมาก

ทราบหรือไม่ว่า

ผู้หญิงมีค่าเฉลี่ยการใช้ผ้าอนามัยเป็นจำนวน 20,000 แผ่น ในช่วงวัยประจำเดือน (อายุเฉลี่ยระหว่าง 12-45 ปี) และทราบอีกหรือไม่ว่า…ทุกวันนี้ผู้หญิงต้องบริโภคผ้าอนามัยที่ไม่มีคุณภาพที่มีจำหน่ายทั่วไป