คำแนะนำการใช้ผ้าอนามัย - Sanita International Co., Ltd.

คำแนะนำการใช้ผ้าอนามัย

คำแนะนำการใช้ผ้าอนามัย

ผ้าอนามัย จัดเป็นของสำคัญที่ผู้หญิงทุกคนต้องใช้ ตั้งแต่เป็นเด็กสาวไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน และยังต้องใช้ในทุกๆเดือน และเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับจุดซ่อนเร้น สาวๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผ้าอนามัยเป็นอย่างมาก คำแนะนำการใช้ผ้าอนามัยที่ถูกต้องมีดังนี้

  1. เวลาซื้อควรดูลักษณะของภาชนะบรรจุ ควรปิดสนิทและไม่มีกลิ่นอับชื้น
  2. เมื่อเปิดใช้แล้วควรปิดกล่องหรือภาชนะบรรจุให้เรียบร้อย เก็บไว้ในที่มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นและแมลง ผ้าอนามัยที่เปิดกล่องใช้เหลือเก็บไว้นานๆ ไม่ควรเอามาใช้
  3. ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 3-4 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดการอับชื้น
  4. ไม่ควรใช้ผ้าอนามัยแต่ละชิ้นนานเกินควร (ประมาณ 8 ชั่วโมง) โดยเฉพาะผ้าอนามัยชนิดสอดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่าลืมทิ้งไว้ในช่องคลอด อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยเกิดกลุ่มอาการเป็นพิษ เนื่องจากได้รับสารพิษ (Toxin) จากเชื้อแบคทีเรียพวกสตาฟีโลคอคคัส (Staphylococcus spp.) มีอาการปวดศีรษะ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เรียกกลุ่มอาการนี้ว่า ทอกซิค ชอคซินโดรม (Toxic Shock Syndrome)
  5. เมื่อใช้แล้วเกิดอาการผิดปกติ เช่น แพ้ คัน หรือ เกิดการระคายเคือง ควรเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่น