โปรโมชั่นที่ ซี เจ เอ็กซ์เพรส !! - Sanita International Co., Ltd.

โปรโมชั่นที่ ซี เจ เอ็กซ์เพรส !!

โปรโมชั่นที่ ซี เจ เอ็กซ์เพรส !!

โปรโมชั่นพิเศษที่ ซี เจ เอ็กซ์เพรส
ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 10 มกราคม 2564

แซนนิซอฟท์ ผ้าเช็ดผสมแอลกอฮอล์ 80 แผ่น/ห่อ แพ็คคู่สุดประหยัด

พิเศษเพียง 119 บาท

จากราคาปกติ 139 บาท (ประหยัด 20 บาท)

หมายเหตุ*
รอบโปรโมชั่น 11 พฤศจิกายน 2563 ถึง 10 มกราคม 2564
แบ่งเป็น 4 รอบโปรโมชั่น ดังนี้

  • รอบที่ 1 วันที่ 11 - 24 พย. 2563
  • รอบที่ 2 วันที่ 25 พย. ถึง 12 ธ.ค 2563
  • รอบที่ 3 วันที่ 18 - 24 ธค. 2563
  • รอบที่ 4 วันที่ 25 ธค. ถึง 10 มค. 2564