Cottony Soft Day

Sanita Soft & Fit Maxi 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า รุ่นแม็กซี่ ไม่มีปีก ความยาว 24.5 ซม. ผิวสัมผัสนุ่ม สำหรับกลางวัน – วันมามาก Sanita Soft & Fit Maxi 24.5 cm Day Use / Heavy Flow

Sanita Soft & Fit Maxi Wing 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า รุ่นแม็กซี่ มีปีก ความยาว 24.5 ซม. ผิวสัมผัสนุ่ม สำหรับกลางวัน – วันมามาก Sanita Soft & Fit Maxi Wing 24.5 cm Day Use / Heavy Flow

Sanita Soft & Fit Slim 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า รุ่นสลิม ไม่มีปีก ความยาว 24.5 ซม. ผิวสัมผัสนุ่ม สำหรับกลางวัน – วันมาปกติถึงมาก Sanita Soft & Fit Slim 24.5 cm Day Use / Normal – Heavy Flow

Sanita Soft & Fit Slim Wing 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า รุ่นสลิม มีปีก ความยาว 24.5 ซม. ผิวสัมผัสนุ่ม สำหรับกลางวัน – วันมาปกติถึงมาก Sanita Soft & Fit Slim Wing 24.5 cm Day Use / Normal – Heavy Flow

Sanita Soft & Fit Ultra Slim 0.15 cm. Wing 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า บางเฉียบ 0.15 ซม. มีปีก ความยาว 24.5 ซม. ผิวสัมผัสนุ่ม สำหรับกลางวัน – วันมาปกติถึงมามาก Sanita Soft & Fit Ultra Slim 0.15 cm. Wing 24.5 cm Day Use / Normal – Heavy Flow

Sanita Super Ultra Slim 1 mm. 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า บางเฉียบ 1 มม. มีปีก ความยาว 24.5 ซม. ผิวสัมผัสนุ่ม สำหรับกลางวัน – วันมาปกติถึงมาก Sanita Super Ultra Slim 1 mm. 24.5 cm Day Use / Normal – Heavy Flow

Sanita Premium Cottony Soft Maxi Wing 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า พรีเมี่ยม แม็กซี่ ผิวสัมผัสนุ่ม มีปีก สำหรับกลางวัน – วันมาปกติ ความยาว 24.5 ซม. Sanita Premium Cottony Soft Maxi Wing 24.5 cm Day Use – Normal Flow