แซนนิต้า หน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้ง แผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น

Sanita Disposable Face Mask

แผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น
กันละอองน้ำได้ดี

Waterproof
กันละอองน้ำและของเหลว

ช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM2.5

50 Sheets
แผ่น

Sanita Disposable Face Mask

แซนนิต้า หน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้ง

กันละอองน้ำหรือของเหลวได้ดี

แผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น

เสริมลวดกระชับจมูก

วิธีใช้งาน

1. จับที่สายหน้ากาก หันด้านที่มีสีออกด้านนอก โดยให้ส่วนที่มีโครงลวดอยู่ด้านบน

2. ใส่หน้ากากโดยดึงสายยางคล้องที่หูทั้งสองข้าง และปรับสายยางให้กระชับใบหน้า

3. ใช้นิ้วปรับโครงลวดให้แนบกับสันจมูก

4. ขยับหน้ากากให้แนบใบหน้า ทั้งด้านบนบริเวณสันจมูกและด้านล่างบริเวณคาง

ข้อควรระวัง

  • ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่
  • ให้ทิ้งหลังการใช้
  • หากผู้ใช้ได้รับการระคายเคือง หรือมีอาการไม่สบายตัวให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์
  • กรุณาทิ้งลงถังขยะ