Sanita Disposable Face Mask

แผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น
กันละอองน้ำได้ดี

Waterproof
กันละอองน้ำและของเหลว

ช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM2.5

50 Sheets

Sanita Disposable Face Mask

แซนนิต้า หน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้ง

กันละอองน้ำหรือของเหลวได้ดี

แผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น

เสริมลวดกระชับจมูก

HOW TO USE

1. จับที่สายหน้ากาก หันด้านที่มีสีออกด้านนอก โดยให้ส่วนที่มีโครงลวดอยู่ด้านบน

2. ใส่หน้ากากโดยดึงสายยางคล้องที่หูทั้งสองข้าง และปรับสายยางให้กระชับใบหน้า

3. ใช้นิ้วปรับโครงลวดให้แนบกับสันจมูก

4. ขยับหน้ากากให้แนบใบหน้า ทั้งด้านบนบริเวณสันจมูกและด้านล่างบริเวณคาง

CAUTION

  • Do not re use
  • Dispose after usage
  • If usage results in irritation or discomfort, discontinue usage and consult your physician
  • Do not litter