Sanita

Sanita Disposable Face Mask

แซนนิต้า หน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้ง แผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น กันละอองน้ำหรือของเหลวได้ดี ช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 Sanita Disposable Face Mask

Sanita 100% Organic Cotton Slim Wing 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า รุ่นสลิม มีปีก ความยาว 24.5 ซม. ผิวสัมผัสทำจากฝ้ายบริสุทธิ์ 100% สำหรับกลางวัน ปกติ – มามาก Sanita 100% Organic Cotton Slim Wing 24.5 cm

Sanita 100% Organic Cotton Ultra Slim Wing 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า รุ่นอัลตร้า สลิม มีปีก ความยาว 24.5 ซม. ผิวสัมผัสทำจากฝ้ายบริสุทธิ์ 100% สำหรับกลางวัน ปกติ – มามาก Sanita 100% Organic Cotton Ultra Slim Wing 24.5 cm

Sanita 100% Organic Cotton Slim Wing 29 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า รุ่นสลิม มีปีก ความยาว 29 ซม. ผิวสัมผัสทำจากฝ้ายบริสุทธิ์ 100% สำหรับกลางคืน มามาก Sanita 100% Organic Cotton Slim Wing 29 cm

Sanita 100% Organic Cotton Ultra Slim Wing 29 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า รุ่นอัลตร้า สลิม มีปีก ความยาว 29 ซม. ผิวสัมผัสทำจากฝ้ายบริสุทธิ์ 100% สำหรับกลางคืน มามาก Sanita 100% Organic Cotton Ultra Slim Wing 29 cm

Sanita Soft & Fit Maxi 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า รุ่นแม็กซี่ ไม่มีปีก ความยาว 24.5 ซม. ผิวสัมผัสนุ่ม สำหรับกลางวัน – วันมามาก Sanita Soft & Fit Maxi 24.5 cm Day Use / Heavy Flow

Sanita Soft & Fit Maxi Wing 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า รุ่นแม็กซี่ มีปีก ความยาว 24.5 ซม. ผิวสัมผัสนุ่ม สำหรับกลางวัน – วันมามาก Sanita Soft & Fit Maxi Wing 24.5 cm Day Use / Heavy Flow

Sanita Soft & Fit Slim 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า รุ่นสลิม ไม่มีปีก ความยาว 24.5 ซม. ผิวสัมผัสนุ่ม สำหรับกลางวัน – วันมาปกติถึงมาก Sanita Soft & Fit Slim 24.5 cm Day Use / Normal – Heavy Flow

Sanita Soft & Fit Slim Wing 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า รุ่นสลิม มีปีก ความยาว 24.5 ซม. ผิวสัมผัสนุ่ม สำหรับกลางวัน – วันมาปกติถึงมาก Sanita Soft & Fit Slim Wing 24.5 cm Day Use / Normal – Heavy Flow

Sanita Dry & Fit Slim Wing 24.5 cm

ผ้าอนามัยแซนนิต้า รุ่นสลิม มีปีก ความยาว 24.5 ซม. ผิวสัมผัสแห้ง สำหรับกลางวัน – วันมาปกติถึงมาก Sanita Dry & Fit Slim Wing 24.5 cm Day Use / Normal – Heavy Flow

1 2 3