Pants

Sanisoft Super Absorbed Pants (M)

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แซนนิซอฟท์ ขนาดกลาง แบบกางเกง ขนาด 26″~37″ (67cm~95cm) สำหรับชาย-หญิง Sanisoft Super Absorbed Pants (M) ซึมซับได้มากถึง 850 cc. ขอบเอวยางยืดนุ่มคล้ายผ้า สวมใส่ง่าย

Sanisoft Super Absorbed Pants (L)

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แซนนิซอฟท์ ขนาดใหญ่ แบบกางเกง 34″~54″ (87cm~137cm) สำหรับชาย – หญิง Sanisoft Super Absorbed Pants (L) ซึมซับได้มากถึง 850 cc. ขอบเอวยางยืดนุ่มคล้ายผ้า สวมใส่ง่าย

Sanisoft Super Absorbed Pants (XL)

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แซนนิซอฟท์ ขนาดใหญ่พิเศษ แบบกางเกง ขนาด 39″~64″ (100cm~163cm) สำหรับชาย – หญิง Sanisoft Super Absorbed Pants (XL) ซึมซับได้มากถึง 850 cc. ขอบเอวยางยืดนุ่มคล้ายผ้า สวมใส่ง่าย