Diapers Tape

Sanisoft Super Absorbed Diapers Tape (M)

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แซนนิซอฟท์ แบบเทป ขนาดกลาง ขนาดเอว 30″~48″ (76cm~122cm) ซึมซับพิเศษ สำหรับชาย-หญิง Sanisoft Super Absorbed Diapers Tape (M) ขอบขาป้องกันรั่วซึม ผิวหน้าระบายอากาศ สัมผัสแห้งสบาย

Sanisoft Super Absorbed Diapers Tape (L)

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แซนนิซอฟท์ แบบเทป ขนาดใหญ่ ขนาดเอว 44″~55″ (120cm~140cm) ซึมซับพิเศษ สำหรับชาย-หญิง Sanisoft Super Absorbed Diapers Tape (L) ขอบขาป้องกันรั่วซึม ผิวหน้าระบายอากาศ สัมผัสแห้งสบาย

Sanisoft Super Absorbed Diapers Tape (XL)

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แซนนิซอฟท์ แบบเทป ขนาดใหญ่ ขนาดเอว 44″~55″ (120cm~140cm) ซึมซับพิเศษ สำหรับชาย-หญิง Sanisoft Super Absorbed Diapers Tape (L) ขอบขาป้องกันรั่วซึม ผิวหน้าระบายอากาศ สัมผัสแห้งสบาย