Sanisoft Ultimate Care Alcohol Wipes 70%

Alcohol 70%
สูตรผสมแอลกอฮอล์ 70%

AntiBacterial & Germ 99.99%
ลดการสะสมของแบคทีเรีย เชื้อโรค ไวรัส สูงสุดถึง 99.99%

20 Sheets
แผ่น

Sanisoft Ultimate Care Alcohol Wipes 70%

แซนนิซอฟท์ ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว สูตรแอลกอฮอล์ 70%
ลดการสะสมของแบคทีเรีย เชื้อโรค ไวรัส สูงสุดถึง 99.99%

ลดการสะสมของแบคทีเรีย เชื้อโรค ไวรัส สูงสุดถึง 99.99%

*ผ่านการทดสอบกับเชื้อ: E.coli, S.aureus

สูตรผสมแอลกอฮอล์ 70%

มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

วิธีใช้

  เปิดฝาครอบพลาสติกแล้ว ดึงแผ่นสติ๊กเกอร์ด้านบนห่อขึ้นเมื่อต้องการใช้
  ปิดให้สนิทเหมือนเดิมทุกครั้งหลังการใช้

ข้อควรระวัง

  เก็บให้พ้นมือเด็ก
  เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน
  อาจเกิดอาการแพ้สำหรับบางท่าน ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์
  โปรดอย่าทิ้งลงในสุขภัณฑ์