TIPS ABOUT PERIODS

TIPS ABOUT PERIODS

sanita แซนนิต้า sanitary pads ผ้าอนามัย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับผ้าอนามัย

11/06/2018
ผ้าอนามัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซับเลือดประจำเดือน (ระดู) ทำจากวัสดุห่อหุ้มและวัสดุเนื้อใน มีขนาดตามกำหนด มีความนุ่มและสะอาดพร้อมทั้งมีคุณสมบัติดูดซึมของเหลวได้ดี ผ้าอนามัย จัดเป็นเครื่องอุปโภคที่จำเป็นสำหรับสตรี และมีปริมาณการใช้ที่สูง
sanita แซนนิต้า sanitary pads ผ้าอนามัย

คำแนะนำการใช้ผ้าอนามัย

11/06/2018
ผ้าอนามัย จัดเป็นของสำคัญที่ผู้หญิงทุกคนต้องใช้ ตั้งแต่เป็นเด็กสาวไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน และยังต้องใช้ในทุกๆเดือน และเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับจุดซ่อนเร้น สาวๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผ้าอนามัยเป็นอย่างมาก
sanita แซนนิต้า sanitary pads ผ้าอนามัย

ทราบหรือไม่ว่า

11/06/2018
ผู้หญิงมีค่าเฉลี่ยการใช้ผ้าอนามัยเป็นจำนวน 20,000 แผ่น ในช่วงวัยประจำเดือน (อายุเฉลี่ยระหว่าง 12-45 ปี) และทราบอีกหรือไม่ว่า...ทุกวันนี้ผู้หญิงต้องบริโภคผ้าอนามัยที่ไม่มีคุณภาพที่มีจำหน่ายทั่วไป